Company Profile

C.R Archaeology – Archaeological Fieldwork, Building Recording & Illustration Services

 

C.R Archaeology is an independent archaeological unit based in North Wales. The company was established in 2011 to provide professional and affordable archaeological services for clients in the North West & North Wales area and beyond. At C.R Archaeology our archaeologists deal directly with our clients enabling us to remove unnecessary management charges, whilst our size allows us to minimise overheads and provide competitive rates to customers without compromising on standards.

 

We are a dedicated team who are able to bring over twenty years experience working in commercial archaeology to this new venture.

 

Please browse our website for a list of services or contact us for further information.

We can also be found on Facebook.

 

 

Mae C.R Archaeology yn gwmni bach annibynol ac wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru. Fe greuwyd y cwmni nol yn 2011 gyda’r bwriad I fedru darparu a chynnig gwasanaeth proffesiynol a theg o fewn archeoleg a hynny I gwsmeriaid yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Mae archeolegwyr C.R Archaeology yn delio yn uniongyrchol ai cwsmeriaid bob amser sy’n golygu nad yw’r cwsmer yn gorfod talu unrhyw gostau ychwanegol di angen. Mae’r cwmni yn eithaf bychan ac felly hefyd nid ydym yn gorfod talu allan yn ormodol ac yn medru cynnig gwasanaeth o safon uchel am brisiau cystadleuol.

 

Rydym yn dîm dibynadwy a gweithgar gyda bron I 20 mlynedd o brofiad mewn archeoleg masnachol edrychwn ymlaen i’r fenter newydd yma.

 

 

Croeso i chi bori ein gwefan lle gwelwch restr llawn ein holl wasanaethau neu cysylltwch a ni am fey o fanylion. Rydym hefyd at Face book.